bezpieczeństwo

    W czasie każdej imprezy masowej obowiązują konkretne zasady bezpieczeństwa wynikające z aktów normatywnych oraz regulaminów organizatorów danych wydarzeń. Dotyczą one zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób przebywających na terenie eventu....
    • 2022-02-14
    Czytaj dalej
    Wyszukaj wydarzenie