Polityka prywatności

  Polityka prywatności
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego https://dodaj-impreze.pl (dalej jako ‘Serwis internetowy’) jest Exante (NIP 8862798419). Kontakt z Administratorem danych osobowych: redakcja[at]dodaj-impreze.pl.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w Serwisie internetowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:  6 ust. 1 lit. b) RODO; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  3. Administrator przetwarza wyłącznie dane niezbędne do realizacji celu Serwisu internetowego w zakresie świadczenia usługi elektronicznej, m.in. zamieszczanie w Serwisie internetowym pełnowartościowych i rzetelnych informacji na temat wydarzeń, w tym osób i podmiotów je organizujących oraz prowadzenie statystyk i analizy ruchu w Serwisie internetowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wskazanego wyżej celu.
  4. Odbiorcami danych osobowych Zleceniodawcy mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy wspierające Administratora w obsłudze informatycznej (dostawcy: oprogramowania, hostingu, poczty elektronicznej).
  5. Po zakończeniu emisji informacji o wydarzeniu w Serwisie internetowym zostaje ono przeniesione do Archiwum wydarzeń i jest dostępne dla Użytkowników Serwisu internetowego do czasu usunięcia informacji o wydarzeniu przez Administratora, w tym na żądanie osoby, która zgłosiła dodanie wydarzenia do Serwisu internetowego lub Organizatora danego wydarzenia.
  6. Użytkownik Serwisu internetowego ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Serwis internetowy wykorzystuje cookies. Administrator może przetwarzać dane ujęte w tego typu plikach w takich celach, jak zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy. Użytkownik Serwisu internetowego ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies, zmieniając ustawienia własnej przeglądarki internetowej wg swoich preferencji w zakresie możliwości zapisywania plików cookies.
  8. Administrator może korzystać z funkcjonalności Google Analytics w celu generowania statystyk w zakresie ruchu w Serwisie internetowym (podstawą analizy są dane zbiorcze, np. źródło i medium wejścia na stronę Serwisu internetowego, ścieżka odwiedzanych przez Użytkownika stron w Serwisie internetowym, dane geograficzne). Informacje o aktywności na stronie udostępniane Google Analytics Użytkownik Serwisu internetowego może zablokować, instalując w przeglądarce dodatek, który można pobrać pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  Wyszukaj wydarzenie