Konferencje naukowe w Polsce. Gdzie szukać informacji o konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych?

  Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje konferencji naukowych realizowane w ramach różnych dyscyplin naukowych i dziedzin nauki. Są to krajowe konferencje naukowe i międzynarodowe konferencje naukowe. Co ciekawe, wiele konferencji międzynarodowych realizowanych jest również w Polsce (o ile spełniają kryteria przypisane konferencji międzynarodowej, np. odpowiednia liczba prelegentów reprezentujących zagraniczne jednostki naukowe).

  Formy uczestnictwa w konferencji naukowej

  Wyróżnia się następujące typy udziału w konferencji naukowej: udział bierny (słuchacz), udział czynny (wystąpienie z referatem tzw. prelekcja lub prezentacja posteru). Można wskazać również formy pośrednie udziału czynnego, tj. wejście w rolę dyskutanta.

  Jaki typ udziału w konferencji naukowej liczy się w dorobku naukowym badacza?

  W zasadzie każdy, ale najwyżej punktowany jest udział czynny w konferencji międzynarodowej. Znakomicie, gdy wystąpienie konferencyjne (prelekcja) finalnie (w formie artykułu / rozdziału) zostanie wydane w publikacji pokonferencyjnej (której wydawca został uwzględniony w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym komunikatem MEiN).

  Źródła informacji o konferencjach naukowych

  Aktualnie zasadniczym źródłem informacji o planowanych konferencjach naukowych online i stacjonarnych jest Internet, a przede wszystkim:

  1. Portale internetowe (bazy ogłoszeń) publikujące informacje o konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Tylko kilka z czystym sumieniem można polecić jako wiarygodne źródło informacji o konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, ponieważ wiele z nich nie zawiera aktualnych informacji. Dobre źródła wiedzy (stale aktualizowane) o konferencjach naukowych to przede wszystkim portal unikonferencje.pl (prezentuje informacje o konferencjach naukowych z różnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych) czy lexeventum.pl (publikujący informację o konferencjach naukowych i wydarzeniach pokrewnych z obszaru nauk prawnych).
  2. Strony internetowe jednostek naukowych w Polsce. W przejrzysty sposób o nadchodzących konferencjach naukowych, kongresach i sympozjach informują m.in.:
  • Uniwersytet Szczeciński (https://wpia.usz.edu.pl/konferencje-naukowe-planowane/).
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (https://www.uj.edu.pl/kalendarz/konferencje).
  • Instytut Pamięci Narodowej (https://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe).
  • Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku (https://mazowiecka.edu.pl/konferencje-i-sympozja/).

  Niestety, wiele jednostek naukowych na swoich stronach podmiotowych nie aktualizuje informacji o konferencjach naukowych. W rezultacie nierzadko po wpisaniu w wyszukiwarce hasła ‘konferencje naukowe’ użytkownik zostaje przekierowany na podstronę jednostki naukowej zawierającej co prawda wykaz konferencji naukowych, ale minionych – użytkownika np. w 2022 roku raczej nie interesują wydarzenia z 2016 czy 2017 roku. Wydarzenia zakończone powinny zostać zarchiwizowane, jednak nieliczne jednostki naukowe po przeprowadzeniu wydarzenia aktualizują informacje. A szkoda, bo strona internetowa jednostki naukowej powinna być głównym źródłem informacji o konferencjach naukowych.

  Facebook (media społecznościowe)

  Na Facebooku polecić można w szczególności następujące aktualizowane na bieżąco strony:

  • https://www.facebook.com/groups/konferencje.naukowe.ogolnopolskie.zagraniczne/ (różne dziedziny nauki i dyscypliny naukowe),
  • https://pl-pl.facebook.com/groups/151066858392540/ (nauki prawne),
  • https://pl-pl.facebook.com/groups/129644627151978/ (różne dziedziny nauki i dyscypliny naukowe).

  Zachęcamy Czytelników tego postu do opublikowania informacji o konferencji naukowej w naszej bazie. Dodaj konferencję naukową.

  Wyszukaj wydarzenie