Bilet – wejściówka na imprezę

  Aktualnie obserwuje się przyrost serwisów internetowych, których główna działalność sprowadza się do sprzedaży biletów cyfrowych na różnego rodzaju imprezy. Jeżeli chcesz wejść legalnie na daną imprezę, musisz posiadać oryginalny bilet, zakupiony u uprawnionego dystrybutora. Organizator może zastrzec, że jedna osoba może zakupić jedynie ograniczoną liczbę biletów, np. 5, uprawniających do wejścia na imprezę, a ponadto, że nie można odstąpić biletu innej osobie.

  Coraz częściej organizatorzy imprez wprowadzają bilety różnej kategorii, które uprawniają daną osobę do wejścia na teren konkretnych stref wydzielonych w ramach danego wydarzenia (płyty czy trybuny). Na pewne udogodnienia w tym zakresie nierzadko mogą liczyć też osoby niepełnosprawne.

  Organizator na swojej stronie internetowej (lub stronie internetowej danego wydarzenia) najczęściej wskazuje, za pośrednictwem których dystrybutorów prowadzi sprzedaż biletów. Warto zapoznać się z tymi informacjami, jeżeli bilet chcemy kupić legalnie i nie trafić na oszusta.

  Naszą czujność powinna wzbudzić również nietypowa cena biletu. Każdy uczestnik imprezy powinien pamiętać, że bilety sprzedawane są po cenie wskazanej w treści biletu.

  Pomysł wykorzystania biletu w jakiejś kampanii marketingowej, promocyjnej, konkursie z nagrodami może obrócić się na naszą niekorzyść. Wielu organizatorów imprez zastrzega, że bilet nie może być wykorzystywany do jakichkolwiek celów komercyjnych czy handlowych przez osoby trzecie, chyba że organizator wyrazi na to pisemną zgodę.

  Uczestnik danej imprezy ma obowiązek okazania biletu na każde żądanie organizatora danego wydarzenia. W sytuacji zgubienia lub zniszczenia biletu uczestnik eventu powinien skontaktować się z jego organizatorem. Samodzielne zgłoszenie tego faktu może nas uchronić przed koniecznością opuszczenia imprezy w razie kontroli posiadania przez nas ważnego biletu.

  Często zdarza się tak, że zmianie ulega termin danej imprezy. W takiej sytuacji z reguły bilet nie traci ważności i można się nim posługiwać w zaktualizowanym (nowym) terminie wydarzenia.

  Generalnie brak biletu uniemożliwia osobie legalne przebywanie na terenie danej imprezy. Każdy uczestnik wydarzenia, przed udziałem w evencie, powinien – dla bezpieczeństwa własnego i innych osób – zapoznać się z regulaminem wydarzenia.

  Wyszukaj wydarzenie