Bezpieczeństwo w trakcie wydarzenia

  W czasie każdej imprezy masowej obowiązują konkretne zasady bezpieczeństwa wynikające z aktów normatywnych oraz regulaminów organizatorów danych wydarzeń. Dotyczą one zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób przebywających na terenie eventu.

  Generalnie w trakcie eventów mogą obowiązywać następujące zakazy:

  • Wnoszenia na teren wydarzenia broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych (te można niekiedy nabyć w trakcie eventu), środków odurzających lub substancji psychotropowych.
  • Posiadania i wykorzystywania profesjonalnego aparatu fotograficznego (można natomiast korzystać z amatorskich aparatów na cele prywatne oraz tych będących na wyposażeniu telefonu komórkowego), sprzętu służącego do nagrywania oraz wideo.
  • Posiadania instrumentów muzycznych lub podobnych, które mogłyby zagłuszyć przebieg wydarzenia.
  • Posiadania i używania przedmiotów ostrych, ciężkich, twardych, szklanych bądź metalowych.
  • Posiadania flag, transparentu, tablicy o wielkości 1 m kw. – które nie są związane z wydarzeniem i są pokaźnych rozmiarów.
  • Posiadania żywności nabytej poza terenem wydarzenia.
  • Posiadania zwierząt.

  Warto pamiętać, że większość organizatorów wydarzeń dla zagwarantowania bezpieczeństwa eventu wyznacza ochronę, której zadaniem jest koordynacja i nadzór przebiegu danego wydarzenia. Dotyczy to w szczególności imprez masowych, w otwartej przestrzeni, kilkudniowych.

  W razie sytuacji kryzysowej w trakcie wydarzenia szczególną rolę pełnią drogi ewakuacyjne i dojazdowe. Są one ważne tak dla samych uczestników wydarzenia, jak i służb ratowniczych. Stąd trzeba respektować zakaz ich zastawiania lub tarasowania.

  Warto pamiętać, że w razie wystąpienia sytuacji groźnej dla uczestników wydarzenia w trakcie imprezy masowej nie należy panikować i zastosować się do komunikatów organizatora. Warto zadziałać prewencyjnie i przed wybraniem się na wydarzenie zapoznać się z regulaminem udziału w koncercie czy festiwalu (lub innej imprezie). Bardzo często organizatorzy w tych dokumentach szczegółowo opisują, w jaki sposób powinien zachować się uczestnik wydarzenia.

  Na co zwrócić uwagę, wybierając wydarzenie?

  • Organizator (np. jak długo funkcjonuje na rynku? ile imprez przeprowadził dotychczas?)
  • Poprawność językowa informacji o wydarzeniu (opisy wydarzeń zredagowane łamaną polszczyzną powinny wzbudzić naszą czujność).
  • Kontakt z organizatorem.
  • Transparentne informacje na temat ceny i płatności (np. brak opłat dodatkowych), w tym postępowania w sytuacji rezygnacji z udziału w wydarzeniu lub przełożenia terminu imprezy przez organizatora.
  • Uzyskanie potwierdzenia rejestracji (zgłoszenia udziału w wydarzeniu).
  • Opis zasad udziału w wydarzeniu (przejrzysty regulamin).
  Wyszukaj wydarzenie