Artykuły na temat marketingu wydarzeń

  W tym wpisie zestawiono wykaz wybranych interesujących artykułów na temat eventów opublikowanych w czasopismach naukowych, które przygotowali teoretycy i praktycy. Przed organizacją wydarzenia – szczególnie jeżeli dopiero rozpoczynamy naszą przygodę z branżą eventową – warto pozyskać wiedzę teoretyczną, przeanalizować studia przypadków i dalej w oryginalny sposób zdobyte informacje przekuć w praktykę.

  Event marketing jako narzędzie promocji wydarzeń kulturalnych i biznesowych na przykładzie Katowic

  Autor: Justyna Szymczyk.

  Źródło/Miejsce publikacji: „Prace Naukowe. Biznes w kulturze – kultura w biznesie” 2019, s. 63-74.

  Słowa kluczowe: zarządzanie menedżerskie, wydarzenie kulturalne, wydarzenia biznesowe, miasto.

  Dlaczego warto przeczytać?

  Autorka rozpoznaje działania konkretnego miasta w obszarze możliwości zastosowania event marketingu w trakcie wydarzeń tak kulturalnych, jak i biznesowych.

  Tematyka tekstu:
  • zarządzanie menedżerskie vs partycypacyjne,
  • nowe zarządzanie publiczne.

  Wieża Babel eventów

  Autor: Filip Filar.

  Źródło/Miejsce publikacji: „Marketing w Praktyce” 2019, nr 9, s. 45–47.

  Słowa kluczowe: impreza masowa, event marketing, konferencja, błędy w organizacji wydarzeń.

  Dlaczego warto przeczytać?

  Autor przygląda się kluczowym czynnikom sukcesu organizacji wydarzenia, począwszy od znajomości języka uczestników wydarzenia, przez menu serwowane w trakcie posiłków, po lapsusy występujące w reklamach.

  Event sponsorowany

  Autorzy: Katarzyna Jędrachowicz, Szymon Krzysiak.

  Źródło/Miejsce publikacji: „Marketing i Rynek” 2019, nr 2, s. 46–47.

  Słowa kluczowe: marketing wydarzeń, promocja konsumencka i produktu, czynniki sukcesu.

  Tematyka tekstu:
  • skojarzenia branż z wydarzeniami jako źródło contentu,
  • content vs rozpoznawalność marki.

  Reakcje przedsiębiorstw na wydarzenia kulturalne jako przejaw stosowania real-time marketingu

  Autor: Małgorzata Kieżel.

  Źródło/Miejsce publikacji: „Studia Ekonomiczne” 2018, nr 371, s. 17–31.

  Słowa kluczowe: marketing w czasie rzeczywistym (real-time marketing), media społecznościowe, wydarzenia kulturalne.

  Dlaczego warto przeczytać?

  Autorka opisuje koncepcję marketingu w czasie rzeczywistym i możliwości jej wykorzystania jako narzędzia budowania wizerunku, jak i sposobności jej zastosowania przez firmy w związku z wydarzeniami kulturalnymi.

  Event w domowym fotelu

  Autorzy: Jakub Misiura, Szymon Krzysiak, Jacek Dąbrowski, Jonasz Wiercioch.

  Źródło/Miejsce publikacji: „Marketing w Praktyce” 2018, nr 1, s. 64–67.

  Słowa kluczowe: marketing wydarzeń, wydarzenia marketingowe.

  Tematyka tekstu:
  • planowanie eventu w wersji online,
  • transmisja wydarzenia w sieci internet,
  • uczestnicy online,
  • wykorzystanie mediów społecznościowych w transmisji wydarzenia ‘na żywo’.

  Event szczęśliwych marketerów

  Autor: Andrzej Gruszka.

  Źródło/Miejsce publikacji: „Marketing w Praktyce” 2016, nr 9, s. 66–68.

  Słowa kluczowe: imprezy masowe, konferencje, czynniki sukcesu, marketing wydarzeń.

  Tematyka tekstu:
  • okoliczności organizacji eventu branżowego.

  Organizacja masowych imprez sportowych jako forma promocji ośrodków turystycznych na przykładzie Letniego Biegu Piastów w Jakuszycach

  Autor: Piotr Zawadzki.

  Źródło/Miejsce publikacji: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2015, nr 853, 2(30), s. 233–245.

  Słowa kluczowe: promocja turystyki, event marketing.

  Dlaczego warto przeczytać?

  Autor w opracowaniu analizuje kierunki wykorzystania event marketingu w promocji produktu turystycznego na przykładzie konkretnego wydarzenia.

  Tematyka opracowania:
  • turystyka usportowiona,
  • wydarzenie i jego rola promocyjna,
  • analiza konkretnego przypadku.

  Moc eventów: w jaki sposób zorganizować wydarzenia aktywizujące pracowników?

  Autor: Piotr Rolla.

  Źródło/Miejsce publikacji: „Personel i Zarządzanie” 2016, nr 11, s. 52–55.

  Słowa kluczowe: marketing wydarzeń, motywowanie pracowników.

  Tematyka tekstu:
  • wydarzenie jako sposób przeciwdziałania problemom w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

  Wycisnąć event!

  Autor: Agnieszka Kłys.

  Źródło/Miejsce publikacji: „Marketing w Praktyce” 2016, nr 4, s. 50–52.

  Słowa kluczowe: marketing wydarzeń, budowanie przewagi konkurencyjnej, zachowania konsumenckie, targi, impreza masowa.

  Tematyka tekstu:
  • marketing adaptatywny,
  • wykorzystywanie emocji uczestników wydarzenia w komunikacji marketingowej.

  Zastosowanie eventu w promocji regionu

  Autor: Agnieszka Werenowska.

  Źródło/Miejsce publikacji: „Turystyka i Rozwój Regionalny” 2014, nr 2, s. 109–114.

  Słowa kluczowe: promocja, event i region.

  Dlaczego warto przeczytać?

  Autorka omawia możliwości wykorzystania eventów w promocji regionu i budowaniu jego image, w tym korzyści ekonomiczne z zastosowania tego narzędzia marketingowego.

  Tematyka tekstu:
  • event vs. public relations,
  • funkcje ekonomiczne branży eventowej,
  • przygotowanie eventu.

  Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych

  Autor: Aneta Olejniczak.

  Źródło/Miejsce publikacji: „Marketing i Rynek” 2013, nr 10, s. 9–15.

  Słowa kluczowe: wydarzenia marketingowe, marketing wydarzeń, komunikacja marketingowa.

  Dlaczego warto przeczytać?

  Autorka w artykule podejmuje próbę wykazania – w teorii i praktyce, że umiejętne zastosowanie instrumentów marketingu wydarzeń zwiększa szansę na dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

  Tematyka tekstu:
  • narzędzia komunikacji marketingowej,
  • event marketing – miejsce w organizacji i promocji wydarzeń,
  • praktyczne zastosowanie działań eventowych.

  Event marketing jako instrument działań promocyjnych łódzkiego samorządu

  Autor: Dorota Sikora-Fernandez.

  Źródło/Miejsce publikacji:Studia Ekonomiczne i Regionalne” 2011, t. V, nr 2, s. 19–25

  Słowa kluczowe: marketing terytorialny, event marketing, promocja miasta.

  Dlaczego warto przeczytać?

  W tekście autorka identyfikuje działania promocyjne związane z organizacją wydarzeń miejskich na przykładzie samorządu konkretnego miasta.

  Tematyka tekstu:
  • samorząd terytorialny vs marketing terytorialny,
  • event marketing vs marketing terytorialny,
  • promocja miasta z wykorzystaniem wydarzeń.

  Wpływ eventu na rynek turystyczny – przykład ślubu księcia Williama i Kate Middleton

  Autor: Jacek Borzyszkowski.

  Źródło/Miejsce publikacji: „Turystyka Kulturowa” 2011, nr 6, s. 4–16.

  Frazy kluczowe: event, turystyka eventowa, rynek turystyczny, ślub książęcy.

  Dlaczego warto przeczytać?

  W tekście autor omawia możliwe zależności pomiędzy eventem i rynkiem turystycznym na podstawie wybranego, poddanego analizie, przykładu.

  Tematyka tekstu:
  • turystyka eventowa vs destynacja turystyczna,
  • uwzględnienie wydarzenia w ofertach promocyjnych i turystycznych,
  • kierunki wpływu analizowanego wydarzenia na rynek turystyczny w kraju.

  O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze

  Autor: Paulina Ratkowska.

  Źródło/Miejsce publikacji: „Turystyka Kulturowa” 2010, nr 6, s. 26–46.

  Słowa kluczowe: event, turystyka eventowa, festiwal.

  Dlaczego warto przeczytać?

  Autorka analizuje pojęcie festiwalu i określa jego miejsce w sektorze eventu.

  Tematyka tekstu:
  • pojęcie turystyki eventowej,
  • turystyka kulturowa vs eventowa,
  • perspektywy rozwoju turystyki eventowej,
  • miejsce festiwalu w sektorze eventu,
  • festiwal w kontekście terminologii kulturotwórczej (przegląd pojęć),
  • festiwal vs turystyka eventowa,
  • festiwale: muzyczne, filmowe, literackie, multimedialne, wykorzystujące nowoczesne technologie.

  Event marketing jako forma komunikacji marketingowej

  Autor: Anna Kalinowska-Żeleźnik.

  Źródło/Miejsce publikacji: „Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 42, s. 429–436.

  Słowa kluczowe: event marketing, komunikacja marketingowa, case study.

  Dlaczego warto przeczytać?

  Autorka analizuje event marketing i jego zastosowanie w komunikacji marketingowej w wyszczególnieniem konkretnych obszarów jego wykorzystania.

  Tematyka tekstu:
  • definicja event marketingu,
  • miejsce i obszary praktycznego wykorzystania event marketingu w komunikacji marketingowej.

  Event – bliskie spotkanie marketingowe

  Autor: Dariusz Kolber.

  Źródło/Miejsce publikacji: „Marketing w Praktyce” 2003, nr 9, s. 7–10.

  Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, wydarzenia marketingowe, budowanie lojalności klientów, zarządzanie zadowoleniem klientów.

  Tematyka tekstu:
  • pojęcie i klasyfikacja eventów,
  • ciekawe realizacje eventowe z początku XXI wieku,
  • bariery oceny skuteczności zrealizowanego wydarzenia.

  Daj nam znać, jeżeli wykaz warto uzupełnić o inny wartościowy artykuł.

   

  Za mało informacji? Zobacz też zestawienie interesujących książek na temat organizacji eventów i zarządzania wydarzeniami. Klik

  Źródło zdjęcia: pixabay.com.

  Wyszukaj wydarzenie